ShareEU

„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego  
w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej   

 
Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach od 1 września 2020 roku uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego z Programu EUROPA DLA OBYWATELI, zarządzanego przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA, 

pod tytułem: „Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej” 

  
Akronim: shareEU. 
  

Uczestnikami projektu #shareEU są: Uniwersytet Jagielloński (PL),Università degli Studi dell'Aquila (IT), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (SK), Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (PL), Powiat kielecki (PL). 

 
Cele projektu jest: 

 • Przyczynianie się do zrozumienia przez obywateli Unii jej historii i różnorodności. 

 • Podnoszenie świadomości na temat pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, jakim jest promowanie pokoju, jego wartości i dobrobytu narodów poprzez stymulowanie debaty, refleksji i rozwoju sieci. 

 • Upamiętnienie głównych historycznych punktów zwrotnych w najnowszej historii Europy – 2004. 

 • 15 lat rozszerzenia Unii Europejskiej na Europę Środkową i Wschodnią. 

 • Społeczeństwo obywatelskie i uczestnictwo obywatelskie w reżimach totalitarnych. 

Projekt powinien przyczynić się do lepszego zrozumienia demokratycznych procesów społecznych zachodzących w Unii Europejskiej, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Jego głównym celem jest stworzenie ponadnarodowej debaty i refleksji na temat: 

 • działań edukacyjnych i społecznych związanych z kształtowaniem obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych, 

 •  pamięci historycznej, 

 •  dziedzictwa kulturowego i wspólnych wartości europejskich, 

 • demonstrowanie różnych podejść do wspólnych wydarzeń historycznych i ich skutków. 

W ramach projektu realizowane są zadania dotyczące:  

 •  analizy celów, treści programów i podręczników szkolnych w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego, także określenie, które elementy pamięci historycznej są eksponowane, a których brakuje; jakie wartości są promowane i czy pomagają budować wspólną odpowiedzialność za przyszłość Europy.   

 • udziału nauczycieli, młodzieży w warsztatach i wykładach prowadzonych przez specjalistów z uniwersytetów, ŚCDN z Kielc 

 • opracowanie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, prezentacji itd., naukowa publikacja końcowa jest również częścią projektu.  

Podsumowanie działań podjętych przez szkołę   będzie miało miejsce podczas konferencji podsumowującej efekty projektu w marcu 2021 roku. 
 
Informacji wolontariuszom o projekcie udziela koordynator Pani Anna Ludwicka. 
 

Znajdź nas

Facebook ZSM KielceBIP ZSM KielceKontakt ZSM Kielce