Kierunki kształcenia

wykaz kierunków ZSM
 

 

W zależności od swoich zainteresowań możesz wybrać jeden z oferowanych przez nas zawodów:

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Jeśli wybierzesz tę specjalność, poznasz budowę współczesnych pojazdów samochodowych, nowoczesne techniki naprawcze i systemy informatyczne do ich diagnozowania, a także działanie elektronicznych systemów sterowania stosowanych we współczesnych pojazdach samochodowych oraz komputerowych systemów projektowania i diagnozowania układów elektronicznych.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI

Jeśli pasjonujesz  się motocyklami i lubisz naprawiać pojazdy, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Możesz połaczyć pasję z kształceniem i zdobyć atrakcyjny zawód. Na polskich drogach pojawia się coraz więcej motocykli, jednak brak jest wykwalifikowanych mechaników potrafiących diagnozować, obsługiwać oraz naprawiać tego typu pojazdy. Kierunek stanowi rozszerzenie i uzupełnienie treści programo- wych zawartych w programie technik pojazdów samochodowych o zagadnienia związane z budową, obsługa, procedurami diagnostycznymi jak i technologiami napraw motocykli.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z SYSTEMAMI HYBRYDOWYMI I ELEKTRYCZNYMI

Innowacja stanowi rozszerzenie i uzupełnienie treści programowych zawartych w programie technik pojazdów samochodowych. Program nauczania zawiera dodatkowe treści zwiazane z budową układów napędowych hybrydowych i elektrycznych oraz ich systemami sterowania, układami gromadzenia i odzysku energii a także mechatroniką samochodową. W ramach kierunku uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi, diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych wyposażonych w napędy konwencjonalne ale także hybrydowe i elektryczne.

TECHNIK MECHATRONIK — mechatroniczne systemy w pojazdach samochodowych

Mechatronika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się problemami mechaniki, elektroniki i sterowania programowalnego, znajduje zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi gospodarczej. W ramach kierunku uczniowie poznają wiec mechatronikę stosowaną w przemyśle oraz w motoryzacji. W ramach innowacji będą mogli poznać zastosowane do budowy samocho- dów nowoczesne systemy kontroli w układach przenoszenia napędu, trakcji, hamowania i innych. Poznają budowę i działanie wykorzystanych w systemach czujników, sterownikow, elementów wykonawczych i różnych systemów wymiany informacji między wymienionymi zespołami.

 TECHNIK LOGISTYK

Logistyka to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materialów do produkcji, wyrobów gotowych i usług oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Technik logistyk to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim. Absolwent w zawodzie bedzie posiadał umiejętności i wiedzę merytoryczną pozwalającą na uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce.

TECHNIK LOGISTYK — klasa mundurowa wojskowa

Przygotowuje wysokiej klasy specjalistów do służby w elitarnych Jednostkach Sił zbrojnych RP, Straży Granicznej, NSR, Straży Pożarnej i Policji. W programie kształcenia: szkolenie wspinaczkowe, szkolenie strzeleckie (uzyskanie licencji strzeleckiej), nauka pływania, kurs spadochronowy, sztuki walki. Patronat nad klasa objęła 25 Brygada Kawalerii Powietrznej  im. Księcia Józefa Poniatowskiego z Tomaszowa  Mazowieckiego.

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Technik usług fryzjerskich nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania najnowszych osiągnięć fryzjerstwa i właściwych metod oceny jakości środków kosmetycznych oraz wdrażania nowości w modzie i technikach fryzjerskich. Technik usług fryzjerskich wykonuje zabiegi fryzjerskie za pomocą różnorodnych narzędzi z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń oraz materiałów fryzjerskich.

TECHNIK MECHANIK

Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności  z zakresu budowy, zasad działania i projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych. W swojej pracy w pełni wykorzystuje współczesne technologie komputerowe. Zadaniem technika mechanika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej budowie, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technologii wytwarzania części maszyn.

MECHANIK — MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Zawód mechanik - monter maszyn i urządzeń należy do bardzo spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe  i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych. Absolwenci tego zawodu znajduja zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemyslu metalowe- go i maszynowego, przedsiebiorstwach obsiugowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacja urządzeń technicz- nych.

ŚLUSARZ

Zawód poszukiwany na rynku pracy. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno›maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych.  Obecnie ślusarze zatrudniani  są przede wszystkim w zakładach przemysłu maszynowego i w warsztatach samochodowych, serwisach sprzętu domowego, w pracowniach ślusarstwa artystycznego i innych.

KIEROWCA — MECHANIK

Branża transportowa jest obecnie jedna z najszybciej rozwijających się na świecie. Kierowca mechanik wykonuje prace związane z obsluga środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentacje  dotyczaca przewozu drogowego osób i ładunków. Kierowca mechanik ma również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych, obsługi codziennej, diagnozowania oraz wykonywania prostych napraw.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Absolwenci tego kierunku są przygotowani  do wykonywania prac konserwacyjnych i obsługowonaprawczych pojazdów samochodowych oraz ich zespołów. Posiadają umiejetności kontrolowania  stanu technicznego pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych oraz znają metody usuwania wykrytych usterek. Absolwenci tego kierunku moga być zatrudnieni w przedsiębiorstwach majacych własne bazy samocho- dowe, stacjach obsługowe — naprawczych i transportowych oraz w zakładach napraw samochodów.

BLACHARZ SAMOCHODOWY

Absolwenci tego kierunku  są przygotowani do wykonywania prac produkcyjnych, remontowo-modernizacyjnych oraz prototypowych  w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i prohii kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjali- stycznych urządzeń.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Elektromechanik pojazdów samochodowych, popularny jako „elektryk samochodowy’’, zajmuje się montażem i demontażem instalacji elektrycznych samochodów, przeprowadza konserwację i przeglądy okresowe wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych. Absolwenci tego kierunku mogą pracować w warsztacie, ale też w fabryce samochodów. Bardzo często najlepsi fachowcy-elektrycy prowadzą własne warsztaty i stacje diagnostyczne, gdzie zajmują się tylko elektryką i elektroniką samochodową.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do przygotowania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki, wykonywania obrobki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej oraz wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych  wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciagników, zakladach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbino- wych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

FRYZJER

Fryzjer to zawód atrakcyjny na rynku pracy. W trakcie nauki uczniowie poznają profesjonalne techniki strzyżenia, modelowania  i koloryzacji włosów. Swoją kreatywnością i dynamizmem w tworzeniu nowych fryzur mogą wpływać na wizerunek ludzi. Absolwenci tego zawodu mogą bez trudu znaleźć zatrudnienie w salonach fryzjerskich, ale również w teatrze, na planie zdjęciowym, w telewizji i studiach fotograficznych.

BLACHARZ SAMOCHODOWY Z ELEMENTAMI LAKIERNICTWA

Blacharz samochodowy wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki  i kształtowania elementów z blach i profili krztałtowanych dla przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem  przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Znajdź nas

Facebook ZSM KielceBIP ZSM KielceKontakt ZSM Kielce