Ogłoszenia dla emerytów

Informacje dotyczące świadczeń socjalnych znajdują się na stronie internetowej mzppp.kielce.eu w zakładce ZOSEiR.

Szanowni emeryci.

Dyrektor ZSM w Kielcach zwraca się z prośbą o dostarczenie informacji dotyczącej wysokości pobieranego świadczenia.

Ogłoszenie dla nauczycieli emerytów i rencistów

 

Znajdź nas

Facebook ZSM KielceBIP ZSM KielceKontakt ZSM Kielce