Edukacja zawodowa w praktyce

Od 1 września 2013 r. nasza szkoła rozpoczęła udział w nowym projekcie „Edukacja zawodowa w praktyce" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego od 1.07.2013 r. do 30.06.2015 r. w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. 

Bezpośrednimi adresatami projektu są uczniowie/uczennice 50 szkół zawodowych dla młodzieży kształcących w branżach i specjalnościach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu świętokrzyskiego oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych..

PROJEKT W NASZEJ SZKOLE:

W naszej szkole do projektu zostało zrekrutowanych 40 uczniów kształcących się w zawodach : Technik Cyfrowych Procesów Graficznych (20 uczniów) i Technik Logistyk (20 uczniów). 

KALENDARIUM PROJEKTU:

28.03-14.04.2014

Zajęcia e-learniungowe dla uczniów zawodu Technik Cyfrowych procesów graficznych.

1.03.2014

Rozpoczęcie zajęć stacjonarnych dla uczestników projektu.

9.12.2013

Nasi nauczyciele rozpoczynają zajęcia stacjonarne w ramach warsztatów „ABC projektu edukacyjnego w szkole zawodowej z wykorzystaniem platformy e-learningowej”.

5-6 i 12-13.12.2013

Uczniowie zakwalifikowani do projektu pod opieką nauczycieli biorących udział w projekcie  uczestniczą w warsztatach z doradztwa zawodowego w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej koło Nowej Słupi. Fotogaleria z warsztatów...

26.11.2013

Nasi nauczyciele uczestniczą w warsztatach „ABC projektu edukacyjnego w szkole zawodowej z wykorzystaniem platformy e-learningowej” w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej.

16.11.2013

W ramach projektu nasza szkoła otrzymała tablicę multimedialną z rzutnikiem i laptopem. Tabliza została zamontowana i skonfigurowana w pracowni przedmiotowej, z której korzystają uczniowie kształcący się w zawodach: technik cyfrowych procesów graficznych i technik logistyk. Nauczyciele biorący udział w projekcie zostali przeszkoleni  z obsługi i  kalibracji tablicy.

Znajdź nas

Facebook ZSM KielceBIP ZSM KielceKontakt ZSM Kielce