Historia

W roku szkolnym 1937/1938 powstała Szkoła Mechaniczna Huty “Ludwików” w Kielcach. Początkowo szkoła nie miała praw państwowych. Nadane jej zostały w następnym, 1938/39 roku przez Kuratorium Szkolne w Krakowie.

W roku 1950/51 otwarto 2-letnią Zasadnicza Szkołę Mechaniczną, później Zasadniczą Szkołę Metalową.

W 1949 r. otwarto 3-letnie Liceum Mechaniczne dla dorosłych, zwane od roku 1950/51 Państwowym Liceum Mechanicznym dla dorosłych.

1 września 1950 roku otwarto Państwowe Technikum Mechaniczne Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego przy Kieleckich Zakładach Wyrobów Metalowych, najpierw 4-letnie, a od roku 1959 - 5-letnie. Początkowo szkoła mieściła się w budynkach KZWM-u. Zakład ten poparł inicjatywę Dyrekcji w sprawie budowy samodzielnej szkoły.

1 września 1952 roku, szkoła pod nazwą Technikum Mechaniczne Ministerstwa Przemysłu Maszynowego przeprowadziła się do własnego budynku przy ulicy Szkolnej 25, później Jagiellońskiej 32.

1 września 1972 roku otwarto Policealne Studium Mechaniczne.

W roku szkolnym 1975/76 wszystkie klasy o kierunku elektrycznym przeniesiono do Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Niskiej.

Od 1 września 1979 roku Wydział Zaoczny Technikum Mechanicznego rozpoczął swoją działalność dydaktyczną w Technikum przy ul. Jagiellońskiej 32.

W tym samym czasie przekształcono Technikum Mechaniczne w zbiorowy zakład o nazwie Zespół Szkół Mechanicznych.

W skład Zespołu Szkół Mechanicznych wchodzą następujące szkoły:

  • Technikum Mechaniczne z Wydziałem dla Pracujących i Wydziałem Zaocznym.
  • Policealne Studium Mechaniczne z Wydziałem dla Pracujących i Wydziałem Zaocznym.
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zaoczna nr 2.

Od 1 listopada 1995 mamy Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych im. Gen. Wł. Sikorskiego.

W skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych wchodzą następujące szkoły:

  • Technikum Mechaniczne
  • Technikum Samochodowe
  • Liceum Ekonomiczne (wygasło w 2003 r.)
  • Technikum Mechaniczne - Wydział Zaoczny
  • Technikum Samochodowe - Wydział Wieczorowy i Zaoczny
  • Policealne Studium Mechaniczne- Wydział Zaoczny
  • Gimnazjum Nr 24

Od dnia 1 września 2007 nasza szkoła ponownie nazywa się Zespołem Szkół Mechanicznych.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce.

Jawny Rejestr Zbiorów w formie papierowej jest udostępniany do zapoznania się w siedzibie Administratora Danych Osobowych czyli w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce.

Znajdź nas

Facebook ZSM KielceBIP ZSM KielceKontakt ZSM Kielce