RODO

Klauzula RODO

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Informacje o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą znajdują się w załączonej klauzuli informacyjnej.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce.
 2. Funkcjonujący dotąd w Szkole Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować pisząc na adres: iod@zsmkielce.pl
 3. Szkoła przetwarza dane osobowe w celu:
  • realizacji zadań określonych przepisami prawa
  • wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
 1. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa, m. in.
 • Policji
 • Prokuraturze
 • ABW
 • Straży Granicznej
 • Służbie Celnej
 • Żandarmerii Wojskowej

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem przez Szkołę danych osobowych uczniów i pracowników, osobom tym przysługuje:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia

7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobom przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą.

Znajdź nas

Facebook ZSM KielceBIP ZSM KielceKontakt ZSM Kielce

Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach
ul. Jagiellońska 32
25-608 Kielce

tel.: 41 367 61 73
fax: 41 367 69 42
e-mail: zsmech.kielce@gmail.com

ZOUM Kielce