Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach, wypełniając zarządzenie nr 277/208 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lipca 2018r., zgłasza zużyte i zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach z prośbą o zamieszczenie niniejszego zgłoszenia na stronie internetowej Szkoły.

 

Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach, sporządzony przez Komisję Likwidacyjną przy Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach, zamieszczone jest w załączniku do niniejszego pisma.

                                                                              

Niniejsze zgłoszenie zbędnych i zużytych składników majątkowych do zagospodarowania obowiązuje przez okres jednego tygodnia od daty zamieszczenia na stronie internetowej organu nadzorującego.

 

KIELCE, dnia 10.09.2021r

Zgłoszenie zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach sporządzony przez Komisję Likwidacyjną przy Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach.

 

TABELA 1.     Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach

 

LP

Nazwa sprzętu

Nr inwentarzowy

Ilość sztuk

Cena jednostkowa sprzedaży [PLN]

kwalifikacja sprzętu zbędny/zużyty

1

Niszczarka Piranha 110CC

ZSM/13/2018-1-i

1

10,00

Sprzęt uszkodzony, zbędny, nie działa

 

2

Radiomagnetofon Grundig RR CD

ZSM/gab. Wic-1/2010

1

10,00

Sprzęt uszkodzony, zbędny, nie działa

 

3

Biurko

ZSM/107/-i

1

10,00

Sprzęt uszkodzony, zbędny, nie działa

 

Znajdź nas

Facebook ZSM KielceBIP ZSM KielceKontakt ZSM Kielce