Szkolenie w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

Mając na uwadze potrzebę prawidłowego kierowania rozwojem młodzieży zainteresowanej służbą wojskową ZSM w Kielcach wdrożył innowacyjny program nauczania Edukacji Wojskowej.

Program nauczania EW realizowany przy wsparciu MON, jest ofertą edukacyjną dla uczniów zainteresowanych zawodową służbą wojskową, terytorialną służbą wojskową, tworzeniem zasobów rezerw osobowych SZRP. Uczniowie tzw. klas mundurowych realizują treści nauczania podczas zajęć w szkole, jednostkach wojskowych, centrach szkolenia oraz obozów szkoleniowych.

W dniach 3-6 czerwca 2019 r. 60 uczniów odbyło szkolenie wojskowe w ramach obozu na terenie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Przebieg szkolenia dotyczył zagadnień z zakresu szkolenia: Strzeleckiego, Inżynieryjno – Saperskiego, Medycznego, Taktyki, Łączności, OPBMR, Musztry. W dniu 7 czerwca 2019 r. odbył się egzamin praktyczny, wszyscy uczestnicy obozu uzyskali pozytywne oceny wyszkolenia.

Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach, w ramach umowy nr 3300014370/225 zawartej w dniu 28.05.2019 roku z Ministrem Obrony Narodowej z Siedzibą w Warszawie uzyskał dotację celową w kwocie 12.487,20 złotych na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa" polegającego na organizacji obozu szkoleniowego dla 62 uczestników.

Znajdź nas

Facebook ZSM KielceBIP ZSM KielceKontakt ZSM Kielce

Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach
ul. Jagiellońska 32
25-608 Kielce

tel.: 41 367 61 73
fax: 41 367 69 42
e-mail: zsmech.kielce@gmail.com

ZOUM Kielce